Editorial Board


 • Editors-in-Chief
  Editors-in-Chief
  Rui Yang
  Lawrence Murr
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  University of Texas at El Paso, USA
   
   
  Executive Vice Editor-in-Chief
  Vice Editors-in-Chief
  Vice Editors-in-Chief
  Vice Editors-in-Chief
  Zhefeng Zhang
  Yafang Han
  Yanchun Zhou
  Yufeng Zheng
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  Chinese Materials Research Society, China
  Aerospace Research Institute of Materials & Processing Technology, China
  Peking University, China
  Advisory Board Members
  Linan An
  Harry Bhadeshia
  F.R. de Boer
  Daolun Chen
  University of Central Florida, USA
  University of Cambridge, UK
  University of Amsterdam, Netherlands
  Ryerson University, Canada
  Peng Chen
  Hui-Ming Cheng
  J. Paulo Davim
  Wenjiang Ding
  Nanyang Technological University, Singapore
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  Universidade do Porto, Portugal
  Shanghai Jiao Tong University, China
  1
  1
  1
  Shixue Dou
  J. David Embury
  Merton Flemings
  Alex Glezer
  University of Wollongong, Australia
  McMaster University, Canada
  Massachusetts Institute of Technology, USA
  National University of Science and Technology MISiS, Russian Federation
  1
  1
  1
  1
  Peter Greil
  Zhengxiao Guo
  Shin-ichi Hirano
  Baorong Hou
  University of Erlangen-Nuremberg, Germany
  University College London, UK
  Nagoya University, Japan
  Institute of Oceanology Chinese Academy of Science, China
  1
  1
  1
  1
  Boyun Huang
  Shigeharu Kamado
  Tasadduq Khan
  Shuit-Tong Lee
  Central South University, China
  Nagaoka University of Technology, Japan
  ONERA, France
  Soochow University, China
  1
  lihejun
  1
  1
  Young Hee Lee
  Hejun Li
  Hua-Tay Lin
  Huinan Liu
  Sungkyunkwan University (SKKU), The Republic of Korea
  Northwestern Polytechnical University, China
  Ceramics Science and Technology Group, Oak Ridge National Laboratory, USA
  University of California, USA
  1
  1
  1
  Xingbo Liu
  Ke Lu
  Alan Luo
  N.Stewart McIntyre
  West Virginia University, USA
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  The Ohio State University, USA
  University of Western Ontario, Canada
  1 1 1 1
  Marc André Meyers Hael Mughrabi Jagdish Narayan Mitsuo Niinomi
  University of California at San Diego, USA University of Erlangen-Nuremberg, Germany North Carolina State University, USA Tohoku University, Japan
  1 1 1 1
  Tatsuki Ohji Fusheng Pan Chong Rae Park Yutao Pei
  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan Chongqing Academy of Science and Technology, China Seoul National University, The Republic of Korea Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands
  1 1 1 1
  Jean-Marc Pelletier Reinhard Pippan Shizhang Qiao Hans-Eckhardt Schaefer
  Centre National de la Recherche Scientifique, France Erich Schmid Inst. Mats Sci, Austrian Acad Sci & Inst Metal, Austria University of Adelaide, Australia University Stuttgart, Germany
  1 48 tushantung 49
  Robert D. Shull Yongjun Tian Shan-Tung Tu Guodong Wang
  National Institute of Standards and Technology, USA Yanshan University, China East China University of Science and Technology, China Northeastern University, China
  6 3 4 4
  Lianzhou Wang Weihua Wang Yingjun Wang Jianxin Xie
  University of Queensland, Australia Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China South China University of Technology, China Univeisity of Science & Technology Beijing, China
  5
  2
  1  
  Shijie Xu
  Jie Zhou
  Shijie Zhu  
  The University of Hong Kong, China
  Delft University of Technology, Netherlands
  Fukuoka Institute of Technology, Japan  
         
  Editorial Board Member
  1
  1
  1
  chen
  Wenzhong Bao
  Liqing Chen
  Ruirun Chen
  Xiaobo Chen
  Fudan University, China
  Northeastern University, China
  Harbin Institute of Technology, China
  Monash University, Australia
  1
  1
  1
  1
  Xingqiu Chen
  Yuzeng Chen
  Zhigang Chen
  Yuan Deng
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  Northwestern Polytechnical University, China
  University of Queensland, Australia
  Beihang University, China
  1
  1
  1
  1
  Juan Du
  Xiaosheng Fang
  Qiang Feng
  Qiangang Fu
  Shanghai University, China
  Fudan University, China
  University of Science and Technology Beijing, China
  Northwestern Polytechnical University, China
  1
  1
  1
  Junwei Gu
  Junjie Guo
  Yulin Hao
  Lujun Huang
  Northwestern Polytechnical Univeristy, China
  Taiyuan University of Technology, China
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  Harbin Institute of Technology, China
   1
  1 
  1
  1
   Mingliang Huang
   Mingxin Huang
  Qizhong Huang
  Weidong Huang
  Dalian University of Technology, China
  The University of Hong Kong, China
  Central South University, China
  Northwestern Polytechnical University, China
  1
  Xin Jiang
  Yong Jiang
  Feiyu Kang
  Yongpeng Lei
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  Beijing University of Science and Technology, China
  Tsinghua University, China
  Central South University, China
  1
  1
  1
  1
  Bing Li
  Jianguo Li
  Liang Li
  Meishuan Li
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  Shanghai Jiao Tong University, China
  Soochow University, China
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  1
  1
  1
  1
  Qian Li
  Wenya Li
  Xiaowu Li
  Yi Li
  Shanghai University, China
  Northwestern Polytechnical University, China
  Northeastern University, China
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  1
  1
  Yongcheng Lin
  Bin Liu
  Feng Liu
  Gang Liu
  Central South University, China
  Shanghai University, China
  Northwestern Polytechnical University, China
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  1
  1
  1
  1
  Gang Liu
  Xiangfa Liu
  Yichun Liu
  Yongchang Liu
  Xi'an Jiaotong University, China
  Shandong Univeistiy, China
  Northeast Normal University, China
  Tianjin University, China
  1 1 1 1
  Lei Lu Zhaoping Lu Xing Ma Zongyi Ma
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China University of Science and Technology Beijing, China Harbin Institute of Technology, China Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  1 1 1 1
  Liqiang Mai Xiangkang Meng Xianglong Meng Qiuming Peng
  Wuhan University of Technology, China Nanjing University, China Harbin Institute of Technology, China Yanshan University, China
  1 1 1 1
  Gaowu Qin Liangti Qu Xu Ran Wencai Ren
  Northeastern University, China Beijing Institute of Technology, China Changchun University of Technology, China Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China
  1 1 1 47
  Zhiwei Shan Tao Shen Huiji Shi Guangling Song
  Xi'an Jiaotong University, China Kunming University of Science and Technology Tsinghua University, China Xiamen University, China
  1 1 1 1
  Chenghua Sun Dongming Sun Jun Sun Ziqi Sun
  Swinburne University of Technology, Australia Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China Xi'an Jiaotong University, China Queensland University of Technology, Australia
  1 1 1 1
  Sufang Tang Peng Tong Cong Wang Gang Wang
  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences (CAS), China Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, China Northeastern University, China Shanghai University, China
  1 1 1 1
  Huiyuan Wang Jianqiu Wang Jingyang Wang Luning Wang
  Jilin University, China Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China University of Science and Technology Beijing, China
  1 1 1 1
  Tongmin Wang Zhaodong Wang Zumin Wang Xinglong Wu
  Dalian University of Technology, China Northeastern University, China Tianjin University, China Nanjing University, China
  1 1 1 1
  Yuan Wu Yunchang Xin Dake Xu Ke Xu
  University of Science and Technology Beijing, China Chongqing University, China Northeastern University, China Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, China
  1 1 1 1
  Wei Xu Guanjun Yang Lei Yang Haijun Yu
  Northeastern University, China Xi'an Jiaotong University, China Heibei University of Technology, China Beijing University of Technology, China
  1 1 1 1
  Jiaguo Yu Yan Yu Yanlei Yu Xiaoqin Zeng
  Wuhan University of Technology, China University of Science and Technology of China, China Fudan University, China Shanghai Jiaotong University, China
  1 1 1 1
  Xiancheng Zhang Xinghong Zhang Zhengjun Zhang Zhenchen Zhong
  East China University of Science and Technology, China Harbin Institute of Technology, China Tsinghua University, China Jiangxi University of Science and Technology, China
  1 1
  1  
  Yichun Zhou Yingying Zong
  Ji Zou  
  Xiangtan University, China Harbin Institute of Technology, China Wuhan University of Technology, China  
 • 2008-12-28 Visited: 34719