More

Research Article

Effects of deformation processes on morphology, microstructure and corrosion resistance of LDHs films on magnesium alloy AZ31

Jing Chen, Liang Wu, Xingxing Ding, Qiang Liu, Xu Dai, Jiangfeng Song, Bin Jiang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64: 10-20.      
Yong Li, Zhiyong Liu, Endian Fan, Yunhua Huang, Yi Fan, Bojie Zhao
2021, 64: 141-152.      
Xin Wei, Dongmei Fu, Mindong Chen, Wei Wu, Dequan Wu, Chao Liu
2021, 64: 222-232.      
Research Article

Doublely-doped Mg-Al-Ce-V2O7 4- LDH composite film on magnesium alloy AZ31 for anticorrosion

Liang Wu, Xingxing Ding, Zhicheng Zheng, Aitao Tang, Gen Zhang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64: 66-72.      

20 September 2021, Vol.85, No. 0

Jin Liu, Sheng Guo, Hongzhang Wu, Xinlei Zhang, Jun Li, Kun Zhou
Abstract ( 4 )   PDF ( 4218KB )( 0 )   Rich HTML ( 3 )
Bin Liu, Jifeng Wu, Yanwei Cui, Qinqing Zhu, Guorui Xiao, Siqi Wu, Guang-han Cao, Zhi Ren
Abstract ( 3 )   PDF ( 2300KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Wei Zhao, Tiantian She, Jingyi Zhang, Guoxiang Wang, Sujuan Zhang, Wei Wei, Gang Yang, Lili Zhang, Dehua Xia, Zhipeng Cheng, Haibao Huang, Dennis Y.C. Leung
Abstract ( 4 )   PDF ( 4838KB )( 1 )   Rich HTML ( 2 )
Di Wan, Yan Ma, Binhan Sun, Seyed Mohammad Javad Razavi, Dong Wang, Xu Lu, Wenwen Song
Abstract ( 4 )   PDF ( 6881KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Min-Woo Kim, Yong-Il Kim, Chanwoo Park, Ali Aldalbahi, Hamdah S. Alanazi, Seongpil An, Alexander L. Yarin, Sam S. Yoon
Abstract ( 3 )   PDF ( 5016KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Jun Cao, Tianli Zhang, Jinghua Liu, Hao Xu, Mingyao Hu, Wei Xia, Ao Wang, Hui Wang, Chengbao Jiang
Abstract ( 3 )   PDF ( 2807KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
SeungHyeok Chung, Bin Lee, Soo Yeol Lee, Changwoo Do, Ho Jin Ryu
Abstract ( 4 )   PDF ( 6068KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Samuel Kimani Kihoi, Joseph Ngugi Kahiu, Hyunji Kim, U. Sandhya Shenoy, D. Krishna Bhat, Seonghoon Yi, Ho Seong Lee
Abstract ( 3 )   PDF ( 4910KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Pingping Yao, Chenyang Li, Jiali Yu, Shuo Zhang, Meng Zhang, Huichao Liu, Muwei Ji, Guangtao Cong, Tao Zhang, Caizhen Zhu, Jian Xu
Abstract ( 5 )   PDF ( 3160KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Nana Kwabena Adomako, Giseung Shin, Nokeun Park, Kyoungtae Park, Jeoung Han Kim
Abstract ( 3 )   PDF ( 6214KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Yan Zou, Xiaodong Wu, Songbai Tang, Qianqian Zhu, Hui Song, Mingxing Guo, Lingfei Cao
Abstract ( 3 )   PDF ( 7271KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Kewu Bai, Ming Lin
Abstract ( 3 )   PDF ( 4402KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Ye Liang, Wei Yan, Xianbo Shi, Yanfen Li, Quanqiang Shi, Wei Wang, Yiyin Shan, Ke Yang
Abstract ( 3 )   PDF ( 7371KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Xin Zhong, Tao Zhu, Yaran Niu, Haijun Zhou, Le Zhang, Xiangyu Zhang, Qilian Li, Xuebin Zheng
Abstract ( 3 )   PDF ( 5619KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Longkang Cong, Shouyang Zhang, Shengyue Gu, Wei Li
Abstract ( 2 )   PDF ( 2539KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Xiaopei Wang, Yoshiaki Morisada, Hidetoshi Fujii
Abstract ( 2 )   PDF ( 8435KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Mengjing Fu, Yijing Liang, Xue Lv, Chengnan Li, Yi Yan Yang, Peiyan Yuan, Xin Ding
Abstract ( 2 )   PDF ( 4885KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Achmad Yanuar Maulana, Jungwook Song, Da Won Lee, Chae Eun Lee, Jongsik Kim
Abstract ( 2 )   PDF ( 3835KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Cheng-Fei Cao, Wen-Jun Liu, Hui Xu, Ke-Xin Yu, Li-Xiu Gong, Bi-Fan Guo, Yu-Tong Li, Xiao-Lan Feng, Ling-Yu Lv, Hong-Tao Pan, Li Zhao, Jia-Yun Li, Jie-Feng Gao, Guo-Dong Zhang, Long-Cheng Tang
Abstract ( 2 )   PDF ( 6843KB )( 1 )   Rich HTML ( 2 )
Yanying Hu, Huijie Liu, Dongrui Li
Abstract ( 2 )   PDF ( 10272KB )( 0 )   Rich HTML ( 2 )
Haifang Liu, Haijun Su, Zhonglin Shen, Di Zhao, Yuan Liu, Yinuo Guo, Min Guo, Jun Zhang, Lin Liu, Hengzhi Fu
Abstract ( 2 )   PDF ( 3595KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Hui Liang, Dongxu Qiao, Junwei Miao, Zhiqiang Cao, Hui Jiang, Tongmin Wang
Abstract ( 2 )   PDF ( 5596KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Jing Zhang, Sunxiang Qian, Lingdong Chen, Liqun Chen, Liping Zhao, Jie Feng
Abstract ( 3 )   PDF ( 3922KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Wenlong Liu, Lin Tao, Wei Feng, Jiaxuan Liao, Lingzhao Zhang
Abstract ( 2 )   PDF ( 5257KB )( 1 )   Rich HTML ( 1 )
Zongyi Ma, Gang Li, Xinglai Zhang, Jing Li, Cai Zhang, Yonghui Ma, Jian Zhang, Bing Leng, Natalia Usoltseva, Vladimir An, Baodan Liu
Abstract ( 3 )   PDF ( 3089KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )