More

Research Article

Effects of deformation processes on morphology, microstructure and corrosion resistance of LDHs films on magnesium alloy AZ31

Jing Chen, Liang Wu, Xingxing Ding, Qiang Liu, Xu Dai, Jiangfeng Song, Bin Jiang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64: 10-20.      
Yong Li, Zhiyong Liu, Endian Fan, Yunhua Huang, Yi Fan, Bojie Zhao
2021, 64: 141-152.      
Xin Wei, Dongmei Fu, Mindong Chen, Wei Wu, Dequan Wu, Chao Liu
2021, 64: 222-232.      
Research Article

Doublely-doped Mg-Al-Ce-V2O7 4- LDH composite film on magnesium alloy AZ31 for anticorrosion

Liang Wu, Xingxing Ding, Zhicheng Zheng, Aitao Tang, Gen Zhang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64: 66-72.      

20 January 2022, Vol.97, No. 0

Guoyin Chen, Weiming Wang, Xin Lu, Innocent Tendo Mugaanire, Yang Zhang, Yulu Ai, Kai Hou, Benjamin S. Hsiao, Meifang Zhu
Abstract ( 6 )   PDF ( 4292KB )( 4 )   Rich HTML ( 1 )
Young-Kyun Kim, Min-Chul Kim, Kee-Ahn Lee
Abstract ( 6 )   PDF ( 6246KB )( 1 )   Rich HTML ( 2 )
Siyi Di, Qianqian Wang, Yiyuan Yang, Tao Liang, Jing Zhou, Lin Su, Kuibo Yin, Qiaoshi Zeng, Litao Sun, Baolong Shen
Abstract ( 3 )   PDF ( 3182KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Jing Wei, Peng Guo, Hao Li, Peiling Ke, Aiying Wang
Abstract ( 4 )   PDF ( 3445KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Xing Qi, Naoki Takata, Asuka Suzuki, Makoto Kobashi, Masaki Kato
Abstract ( 3 )   PDF ( 5952KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Pengyu Wen, Bin Hu, Jiansheng Han, Haiwen Luo
Abstract ( 4 )   PDF ( 6732KB )( 2 )   Rich HTML ( 0 )
Yonghua Sun, Yuyu Zhao, He Zhang, Youjie Rong, Runhua Yao, Yi Zhang, Xiaohong Yao, Ruiqiang Hang
Abstract ( 5 )   PDF ( 4231KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Shaohan Li, Weiwei Sun, Yi Luo, Jin Yu, Litao Sun, Bao-Tian Wang, Ji-Xuan Liu, Guo-Jun Zhang, Igor Di Marco
Abstract ( 3 )   PDF ( 2758KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Hanchen Feng, Lei Cai, Linfeng Wang, Xiaodan Zhang, Feng Fang
Abstract ( 6 )   PDF ( 4116KB )( 4 )   Rich HTML ( 0 )
Yang Liu, Samuel C.V. Lim, Chen Ding, Aijun Huang, Matthew Weyland
Abstract ( 3 )   PDF ( 3626KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Yue Wang, Siyuan Yang, Ting Zhou, Long Hou, Lansong Ba, Yves Fautrelle, Zhongming Ren, Yanyan Zhu, Zongbin Li, Xi Li
Abstract ( 3 )   PDF ( 6860KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Shiyi Wen, Yong Du, Jing Tan, Yuling Liu, Peng Zhou, Jianzhan Long, George Kaptay
Abstract ( 4 )   PDF ( 2998KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
S. Pugal Mani, P. Agilan, M. Kalaiarasan, K. Ravichandran, N. Rajendran, Y. Meng
Abstract ( 2 )   PDF ( 3545KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Tianci Xie, Hui Shi, Hongbin Wang, Qun Luo, Qian Li, Kuo-Chih Chou
Abstract ( 2 )   PDF ( 3304KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Xinlu Zhang, Lu Han, Junfeng Li, Ting Lu, Jinliang Li, Guang Zhu, Likun Pan
Abstract ( 3 )   PDF ( 2952KB )( 6 )   Rich HTML ( 0 )
Ruifeng Dong, Xiaoyang Zhang, Chenhui Li, Yuhong Zhao, Jinzhong Tian, Li Wu, Hua Hou
Abstract ( 2 )   PDF ( 2743KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Hongfeng Dong, Baozhong Li, BoBo Liu, Yang Zhang, Lei Sun, Kun Luo, Yingju Wu, Mengdong Ma, Bing Liu, Wentao Hu, Julong He, Dongli Yu, Bo Xu, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian
Abstract ( 3 )   PDF ( 3516KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Chong Peng, Hu Tang, Changjian Geng, Pengjie Liang, Biao Wan, Yujiao Ke, Yuefeng Wang, Peng Jia, Wenfeng Peng, Lina Qiao, Kenan Li, Xiaohong Yuan, Yucheng Zhao, Mingzhi Wang
Abstract ( 3 )   PDF ( 2686KB )( 0 )   Rich HTML ( 2 )
Ping Zhang, Zhihao Lou, Mengjie Qin, Jie Xu, Jiatong Zhu, Zongmo Shi, Qian Chen, Michael J. Reece, Haixue Yan, Feng Gao
Abstract ( 2 )   PDF ( 5659KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Chuanyin Xiong, Mengrui Li, Qing Han, Wei Zhao, Lei Dai, Yonghao Ni
Abstract ( 2 )   PDF ( 4334KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Yuan Zhang, Shan Fu, Lei Yang, Gaowu Qin, Erlin Zhang
Abstract ( 1 )   PDF ( 4799KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Haicheng Wang, Huating Wu, Huifang Pang, Yuhua Xiong, Shuwang Ma, Yuping Duan, Yanglong Hou, Changhui Mao
Abstract ( 1 )   PDF ( 4073KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Meifeng Wang, Yiru Qin, Wei Shao, ZhiWang Cai, Xiaoyu Zhao, Yongjun Hu, Tao Zhang, Sheng Li, Mark T. Swihart, Yang Liu, Wei Wei
Abstract ( 1 )   PDF ( 2671KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Shiyu Wu, Dongxu Qiao, Haitao Zhang, Junwei Miao, Hongliang Zhao, Jun Wang, Yiping Lu, Tongmin Wang, Tingju Li
Abstract ( 3 )   PDF ( 7391KB )( 3 )   Rich HTML ( 1 )
H.Y. Wan, W.K. Yang, L.Y. Wang, Z.J. Zhou, C.P. Li, G.F. Chen, L.M. Lei, G.P. Zhang
Abstract ( 2 )   PDF ( 7678KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Nasir Ilyas, Jingyong Wang, Chunmei Li, Hao Fu, Dongyang Li, Xiangdong Jiang, Deen Gu, Yadong Jiang, Wei Li
Abstract ( 1 )   PDF ( 3159KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Young-Kyun Kim, Kee-Ahn Lee
Abstract ( 2 )   PDF ( 4402KB )( 2 )   Rich HTML ( 0 )
Xin Gai, Rui Liu, Yun Bai, Shujun Li, Yang Yang, Shenru Wang, Jianguo Zhang, Wentao Hou, Yulin Hao, Xing Zhang, Rui Yang, R.D.K. Misra
Abstract ( 1 )   PDF ( 4645KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )